Opplæringskontor

Det er opplæringskontoret og lærlingen som inngår lærekontrakt, mens opplæringen blir gjennomført i en eller flere av medlemsbedriftene.
Opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen får skikkelig opplæring i forhold til fagplan for faget.
I hovedsaken tar opplæringskontoret seg av de rutineprega administrative oppgavene som følger med det å ha lærling.
Opplæringskontoret har ansvar for å følge opp lærlingene med evaluering underveis i læretiden.
I tillegg har opplæringskontoret andre viktige oppgaver som:

rekrutteringstiltak
lærlingsamlinger
markedsføring av fag
koordinering og planlegging av utplasseringer