Læreplan og rapport

Utdanningsvalg er et utadrettet fag. Dette gjenspeiles også i læreplan for faget, der over halvparten av gjennomføringen er knyttet til aktiviteter utenfor skolen.

I Buskerud har vi laget en felles regional læreplan for faget. Denne læreplanen er godkjent av skolefaglige ansvarlige i kommunene, og gir forslag til konkrete opplegg for gjennomføringen av faget Utdanningsvalg.


Nedlastbare dokumenter

Læreplan i Utdanningsvalg (Udir)

Rapport om implementeringen av faget (Udir)