Om oss

JA BEDRIFT - er et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen knyttet til forholdet mellom skole og næringsliv.
Kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum er eiere.

Hva gjør JA BEDRIFT?
JA-BEDRIFT skal koordinere ungdomsskolenes samarbeid med lokalt næringsliv og videregående opplæring og være en viktig bidragsyter til helhetstenkning i forhold til skolefaget utdanningsvalg.

* Hovedmålet er å styrke ungdommens bevissthet omkring fremtidig utdannings- og yrkesvalg.
* JA - bedrift koordinerer utprøving i faget utdanningsvalg og er administrator for kommunikasjonssystemet SA 
* JA- bedrift skal ha fokus på internasjonalisering, entreprenørskap og være et bindeledd mellom skolen og andre organisasjoner knyttet til forholdet mellom skole og næringsliv.

Litt historikk om kommunikasjonsverktøyet JA bedrift.
Før kommunikasjonssystemet Ja-bedrift ble utviklet, ble fordelingen av VGS- og JOBB-dager gjort manuelt på hver skole. I dag har man en organisasjon og et brukervennlig logistikksystem som koordinerer elevenes møte med den videregående skolen og næringsliv. Omkring 200 elever pr. årstrinn fra 4 ungdomsskoler i Midt Buskerud skal ut i ARBEIDSUKE i 9. og VGS dager i 10.trinn. Videregående skoler, både offentlige og private, tar i mot disse elevene og gir våre elever innblikk i den videregående skolen.
Det finnes også flere hundre potensielle JA-bedrifter som kan ta i mot elever noen dager på sin arbeidsplass og la elevene få SE - HØRE - GJØRE !

For å gjennomføre dette trenger vi POSITIVE støttespillere - er DU vår neste?

Med vennlig hilsen
Rådgiverne ved ungdomsskolene i Sigdal, Krødsherad, Søndre og Nordre Modum:
Linda Høyvarde, ( fungerende), Linda Aaskjær, Solveig Fløtten og Cecilie Sandqvist.
og Koordinator JA-bedrift: Berit Kathrine Jokerud
Telefon:32 71 14 00 / berit.k.jokerud@sigdal.kommune.no
www.jabedrift.no