Forsikring av elever i ARBEIDSUKE


Du kan lese mer om den her


Spesielt i forbindelse med utplasseringer oppstår det ofte spørsmål om bl.a. yrkesskadeforsikring. I utgangspunktet er det to hovedproblemstillinger med hensyn til skoleelever i yrkespraksis:

1. Hvem har ansvar for å yrkesskadeforsikre eleven

2. Hvem har ansvar for skader som skoleeleven måtte forvolde hos arbeidsgiver

Det er enighet blant eierkommunene til HSA om følgende: Kommunen har ansvar for eleven under JOBB-dager. Skulle eleven forårsake materiell skade gjennom uhell/ulykke, vil kommunen ta ansvar for dette og dekke egenandel for forvoldt skade.

Skulle en utplassert elev forvolde skade hos en arbeidsgiver, bes bedriften ta kontakt med elevens skole og kommune umiddelbart! Flere spørsmål vedrørende forsikring, ta kontakt med kommunen.

Les notat fra forsikringsmegleren waco her.

Ja-bedrift tar forbehold om feil !