Nyttig informasjon om ARBEIDSUKE

ARBEIDSUKA gir deg mulighet til å lære mer om yrker som interesserer deg og som kan hjelpe deg til å gjøre et riktig valg av videregående skole neste år.

I løpet av arbeidsuka skal du både få SE, HØRE og GJØRE noe i en bedrift som interesserer deg. Kanskje finner du en jobb eller et yrke du har lyst til å satse på, eller kanskje finner du ut at det ikke var noe for deg likevel.

Uansett - dette er viktig lærdom du kan ta med deg i valg av videregående skole og inn i fremtiden. Hvordan finner du en jobb? Her er flere muligheter:

1. Logg deg på www.jabedrift.no og sjekk ut aktuelle jobber under "mine jobbdager".

2. Finn en egen jobb. Logg deg på www.jabedrift.no og registrer den under "mine jobbdager". Du vil da kunne få den godkjent av din UDV-lærer eller rådgiver.