Hva er Utdanningsvalg?

Faget inneholder mange aktiviteter utenfor skolen, der blant annet VGS dager og ARBEIDSUKA gir deg flere dagers praksis i ulike yrker- og utdanningsmuligheter.  

Andre akuelle aktiviteter er:

  • Karrieresamtale med rådgiver i grupper/enkeltvis
  • Informasjon om mulighetene i videregående skole og høyere utdanning
  • Åpen dag/foreldremøter på VGS
  • Jobbskygging (følg en kjent voksen) og Yrkesmesse hvert år i januar for alle ungdomsskole som avholdes ved Søndre Modum Ungdomsskole.
Alle disse aktivitetene gjennomføres i samarbeid med blant annet JA-bedrift, Ungt Entreprenørskap, opplæringskontorene og lokalt næringsliv.