Rådgivere i skolen

Målet er å sikre et godt regionalt samarbeid i utformingen og gjennomføringen av utdannings- og yrkesrådgiving.  

Nettverket for ungdomsskolene skal legge til rette for et godt samarbeid internt mellom rådgiverne i ungdomsskolen og utad mot den videregående skole og næringslivet i regionen.

Rådgiverne ved ungdomsskolene;
Sigdal: Linda Høyvarde, fungerende rådgiver
Krødsherad:Linda Aaskjær
Søndre og Nordre Modum:Solveig Fløtten og Cecilie Sandqvist.