Hva er faget Utdanningsvalg?

Ungdomskoleelevene står i 10. klasse foran sitt første viktige valg på en utdannings- og yrkeskarriere.  Utdanningsvalg skal bidra til at elevene er godt forberedt til å gjøre et riktig valg, basert på både egne interesser og ferdigheter, samt kunnskap om utdanning,  yrker og arbeidslivet generelt.

I forbindelse med utdanningsvalg skal elevene fordype seg i to valgte utdanningsprogram.

En fordypning består av to dager på besøk i videregående skole innenfor valgt utdanningsprogram og deretter tre dager i bedrift i en "stilling" knyttet til samme utdanningsprogram.  I tillegg kommer for- og etterarbeid på ungdomsskolen.
 
Elevene skal ha to fordypningsperioder - en våren i 9. klasse og en høsten i 10. klasse.

Ta gjerne kontakt med rådgiver ved ungdomsskolen i din kommune dersom du ønsker mer informasjon!