Modum sokn

Modum sokn

Prest. Kateket (undervisning). Trosopplæring. Kontor. Ledelse. Diakoni. Kirketjener. Musiker. Kantor. Organist. Kommunikasjon.

Information

Adresse
Kapellveien 1
Telefon
Epost
Link
www.kirken.no

Nina Brokhaug Røvang

Telefon
90535124