Simostranda stav og laft

Simostranda stav og laft

Simostranda Stav & Laft kan hjelpe deg med å realisere drømmen om ei helnorsk, solid og nøkkelferdig tømmerhytte. Vi ser viktigheten av å opprettholde en kontinuerlig dialog med deg som kunde – gjennom hele planleggings- og byggeprosessen.

Fra vikingtiden og frem til 1800-tallet var lafting den dominerende måten å bygge trehus på i Norge. Teknikkene den gang og i dag er stort sett de samme, nettopp fordi lafting gir solide og vakre bygninger. Vi tror sterkt på å bevare den norske laftetradisjonen – våre produkter er derfor ekte vare.

Information

Adresse

Telefon
Epost
Link
www.simostrandastavoglaft.no

Einar Holm

Telefon
92615947