Modum ASVO AS

Modum ASVO AS

Om Modum ASVO AS

Modum ASVO AS er et aksjeselskap som er heleid av Modum kommune, etablert 15.februar 1996. Vi startet opp med 10 VTA plasser og 3 arbeidsledere.

Sommeren 2013 har vi vokst både størrelsesmessig og antall ansatte, og har 29 VTA plasser og 5 APS plasser. Til sammen er vi nå 50 ansatte i forskjellige stillinger.

Modum ASVO AS har utviklet et tett samarbeide med Modum Industri AS, og har i dag samme leder og personidentisk styre med unntak av de ansattes representanter. Vi har fra mai 2011 hatt samme visjon og formål, og har sammen utarbeidet blandt annet nye etiske retningslinjer og regler for konfidensialitet.

Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid.

Information

Adresse

Telefon
Epost
Link
www.modumasvo.no

Sverre Pedersen

Telefon
93024343