Buskerud Næringshage AS

Buskerud Næringshage AS

Buskerud Næringshage arbeider for vekst og nyskaping for næringslivet i Midt-Buskerud og Numedal. Målet vårt er at det skal bli flere trygge og gode arbeidsplasser i regionen. Bærekraftig og lokal økonomisk vekst er en forutsetning for levedyktige småsamfunn og også for å kunne løse de offentlige fellesoppgaven.

Vi har mange gode rådgivere innen ulike kompetanseområder og vi jobber med bedriftsutvikling – praktisk, konkret og resultatorientert. Vi skal være en ressurs for bedrifter som vil lykkes!

Dersom en bedrift etterspør kompetanse ut over dette, bruker vi vårt store nettverk og henviser til eller leier inn eksterne ressurser. 

Vi tilbyr gratis veiledning og kurs til de som vurderer å starte sin egen bedrift i kommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal, Krødsherad og Kongsberg. Etablerertjenesten er et engasjert team som kan mye om det å starte og drive bedrift. Vi veileder og hjelper deg fra drøm og idé til oppstart. Nytt av året er Gründerakademiet

 

 

Information

Adresse
Borgestubakken 2
3350 Prestfoss
Telefon
Epost
Link
www.nhage.com

Marianne Skjetne Bøe

Telefon
924 89 400